Inzage eigen medisch dossier – Huisartsenpraktijk Haaren – Haaren
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Haaren
Driehoeven 3 5076 BA
Haaren

Terug naar overzicht

Inzage eigen medisch dossier

Aanmelden mijngezondheid.net

Ga naar mijngezondheid.net en klik op inloggen. Als u nog geen account heeft kunt u die via deze weg aanmaken. U kunt via mijngezondheid.net een verzoek doen om uw dossier in te zien. Wij krijgen dan een bericht hiervan en zullen uw dossier openzetten. Vanaf dit moment kunt u uw eigen gegevens inzien.

Inzage medisch dossier

Via MijnGezondheid.net is het mogelijk om inzage in uw medisch dossier te verkrijgen. Het is mogelijk om inzicht te verkrijgen in onderstaande punten:

– Laboratoriumuitslagen (overzicht van metingen die uw zorgverlener met u heeft gedeeld)

– Lichamelijk onderzoek (de diagnostische waarden: bloeddruk, lengte en gewicht)

– Mijn documenten (in- en uitgaande correspondentie, bijvoorbeeld verwijsbrieven)

– Actueel medicatieoverzicht

Afspraken maken met uw huisarts

Maak online een afspraak met uw huisarts. Een afspraak maken kan 24 uur per dag; deze afspraak komt direct in de agenda van uw huisarts te staan. U kunt de afspraak toevoegen aan uw eigen agenda en via de mail een bevestiging en herinnering ontvangen.

Publicatiedatum: 19-12-2021